Alu Gosht | Osaka Halal Restaurant

Alu Gosht

alugosht

Potato, Lamb.

Comments are closed.