2-11 Todays Special Menu Chicken Shindi Biryani, Chicken Kalonji, Beef Nihari, Bas Busa. | 大阪ハラールレストラン|100%ハラール対応パキスタン料理専門店

2-11 Todays Special Menu Chicken Shindi Biryani, Chicken Kalonji, Beef Nihari, Bas Busa.

Comments are closed.